AÇILAR

Bir anın haritasını incelerken, temel konulardan bir tanesi de gezegenlerin birbirleri ile yaptıkları açılardır.

Birleşme/Kavuşum 0°

Haritada aynı dereceyi kullanan gezegen ve ışıkların buluşmasını tarif etmek için kullanılır. Bulunduğu burcu ve evi güçlendiren, çoğunlukla horoskoptaki yaşam ile ilgili çok önemli detaylar veren bir açı çeşididir. Bilhassa yaşamı etkileyici önemli ve güçlü psikolojik temaları içerirler. İnsan yaşamındaki psikolojik değişimleri, birleşmenin olduğu dereceye transit yapan gezegen döngülerinden görmek mümkündür. Işıkların herhangi bir gezegen ile kavuşumu, gezegenin niteliğini ortaya çıkartır. Veya ışığın kalitesini arttırır ya da azaltır. Değişken bir açıdır. Kavuşumların tiplerine göre ve bu kavuşumlar ile açı yapan gezegenin niteliği ile açıklanır. 

Sekstil/Yarım Üçgen 60°

60 derecelik açının ifadesidir. Sekstil'ler, yeteneklerimizi, üzerine gittiğimiz takdirde şansa dönecek, yaşamımızdaki  potansiyel olumlu fenomenleri gösterir. Üçgen açı kalıbının zayıfı niteliğinde olarak da adlandırabiliriz. Yalnızca Sekstil'ler, bizim bu yetenekleri fark ederek, üstüne gitmemiz sonucunda çalışan açılardır. Mesela, Güneş-Jüpiter sekstil'i, çevremizde var olan, biraz mücadele ettiğimiz takdirde bize yardım edecek tüm olayları ve kişileri temsil eder. Sekstil açı kalıplarına sahip bir haritada, kare açı kalıpları yok ise, bireyin bu yetenekleri geliştirmesi söz konusu olmayabilir. 

Opposition/ Karşıt, (mücadele açısı) 180°

Haritada tam karşıt derecelerde bulunan gezegen ve ışık ilişkilerini tarif etmek için kullanılır. Kişiliğin psikolojik olarak iki ayrı yönünü ifade etmesi açısından çok önemlidir. Işıklara gezegenlerin yapmış olduğu karşıtlıklar, kişiliğin sosyal çevresi ve kendi içsel döngüleriyle fazlası ile mücadele etmesine sebebiyet verir. İki gezegenin karşıt konumda olması, gezegenlerin olumsuz yönlerini gösteren temalar ve olaylar oluşturur. 

Square/ Kare 90°

Haritada iki gezegen veya ışık arasında 90 derece diye kabul ettiğimiz açı değerini ifade eder. Kişiliğin yaşamdaki mücadele alanlarını göstermesi açısından çok önemlidir. İki gezegenin veya ışıkların gezegenlere kare açı yapması, bunların hayatın içinde temsil ettikleri alanlarda kişiliği zorlayacağını ve bireyin kare açıların yaratacağı olaylar sebebi ile olgunlaşarak büyüyeceğini gösterir. Kareler iki gezegenin bulunduğu burç ve ev konumuna göre yaşamda zorlanmanın, olgunlaşmanın ve deneyimin hangi şekillerde kazanılacağını gösterir. Çok zorlayıcı bir açı çeşidi olup, bazı kare açı kalıpları hayatın tümünü kapsayan talihsizliklere sebebiyet verir. 

Trine/ Üçgen 120°

İki gezegen veya ışık arasında 120 derecelik açı değerini ifade eder.
Kişiliğin yaşamında yükseldiği, kadersel anlamda, hayatında rahat şekillenen ve akıp giden olayları, istikrarı, başarıyı, bireyin yaşamda rahatladığı yerleri gösterir. Yetenek ile beraber gelmiş ve yetenekli olduğu konulardaki olaylara sebebiyet veren talihleri, psikolojik olarak kendini rahat ifade ettiği hayat alanlarını da işaret eder. 

Tüm diğer zararlı açı kalıplarının, zorlayıcı yaşam kriz dönemlerinin hafiflemesine neden olur. Işıklar ile bilhassa ağır gezegenlerin üçgen açıları çok olumludur. 

Sesquiquadrate 135°

135 derecelik açının ifadesidir. Bu açı, ışıklar ile gezegenler arasında mevcutsa çok önemlidir. Bireyin duygusal karar alma yetilerinin derecesini gösterir. 135'likler kişiliğin karar alma yetilerindeki sorunlar sebebiyle ve yerleşmiş yanlış duygusal şartlanmalardan kaynaklanan bedensel hastalıkları göstermesi açısından önemlidir. Bu iki tema, birbirinden çok aykırı gibi görünen psikolojik bir engram'ın, aslında çocukluğumuzdan kaynaklanan doyurulmamış sevgi açlığı olduğunu dahi gösterebilir. 135'lik açıların sebebiyet vereceği problemler erken fark edildiği takdirde birey, bu açının ifade etmiş olduğu sorunlarla karşılaşmayabilir.

Quincunx/ Birleşmeyen 150°

150 derecelik açının ifadesidir. Birleşmeyen açı kalıpları da denen bu açı ilişkisinde iki gezegen arasında bulunan birbirini rahatsız edici olayları görebiliriz. İki gezegenin de temsil ettiği enerjiler, birbirlerinin bulunduğu ev ve burç konumunda birbirlerini tamamlamayan ve zorlayan iki ayrı enerji olarak yorumlanabilir. Tüm birleşmeyen açılar bir şekilde herhangi bir transit Mars veya Satürn etkisi ile, duygusal ya da bedensel boşalıma sebebiyet verebilirler. Hiddet, heyecan, dikkatsizlik, sakarlık çoğunlukla transit etkili bir 150'liğin ışıklarımıza yapmış olduğu açıdan ortaya çıkabilir.

Semi-Square 45°

45 derecelik açının ifadesidir. Kare açı kalıbına benzemektedir. Çoğunlukla bireyler arasındaki yanlış anlamaları, hayatın çeşitli alanlarında  göremediğimiz yanlışları gösterir. İki bireyin gezegenlerin temsil ettiği alanlardaki yargılarını veya bizim sosyal çevremiz tarafından doğru algılanamamamıza sebebiyet verebilir. Bazı horoskoplarda kare, sabit kare kadar güçlü etkiler gösterebilir. Bazı haritalarda ise etkisi hissedilemez. En önemli yarım-kare, Venüs ile Güneş arasında olan yarım-karedir. Çok az görünmesine rağmen etkisi uzun ve yıkıcı olarak görünür.

Semi-Sextile 30°

30 derecelik açının ifadesidir. İki gezegen arasındaki ortak çalışma alanlarını gösterir. Birlikte çalışan iki enerjiyi temsil eder. Merkür, Mars 30'luğu kişide çok kesin içgüdüler, gelişmiş refleksler ve güçlü uzuv hareketleri verir.

 

EVLER

Zodyak Astrolojinde, 360 derecelik ekliptik düzlemin 30 derecelik alanlara bölünmesi ile 12 adet ev bulunmaktadır.

Evlerin anahtar sözcükleri şöyledir:

 1. Ev: Kişilik, fiziksel beden, başlangıçlar, ilk çevre
 2. Ev: Finans ve paranın verdiği özgürlük
 3. Ev: Erkek ve kız kardeşler, konuşma ve iletişim
 4. Ev: Anne, yuva, ev
 5. Ev: Çocuklar, eğitim hayatı
 6. Ev: Hizmet edenler, sağlık
 7. Ev: Ortaklık, evlilik, kamu
 8. Ev: Miras, ölüm
 9. Ev: Yurtdışı konuları, Uzun seyahatler, yabancı kültürler
 10. Ev: Meslek, toplumdaki duruş, baba
 11. Ev: Arkadaşlar, dostlar, umutlar
 12. Ev: Hayattaki zorluklar, sınırlar, gizlilik